STOP HALY GOODMAN ZDIBY

EIA - ANEB KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD ZPŮSOBEM POSUZOVÁNÍ VLIVŮ STAVEB NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ U NÁS!

V ČR si jen hrajeme na posuzování vlivů na životní prostředí. Ve skutečnosti je to jen formalita, konstatují se hlukové nadlimity, konstatují se nadlimitní imise, naše hluková vyhláška posuzuje zdroje hluku samostatně, nesčítá je...Je to úřední šaškárna, která nemá ve světě obdoby. A závěr..... souhlasná stanoviska. A to jsou proti ČR vedena ze strany EU řízení o nedodržování povinností v oblasti znečištění ovzduší. Nakonec nám budou uloženy sankce a mnohdy neerudovaní a ustrašení úředníci budou dál vydávat svá souhlasná stanoviska a tvrdit nám, že provoz 15 ha logistického areálu nemá negativní vliv na 20 m vzdálené rodinné domy. SVĚT SE ZBLÁZNIL! Bohužel takto probíhá skutečně výrazná většina těchto řízení. "Ohýbají" se dopravní intenzity (samozřejmě směrem dolů) a méně aut pak přinese "do papírů" i méně emisí a méně hluku. My ale budeme doufat, že Středočeský kraj se k věci postaví zodpovědně a občany svého kraje před tak výrazně zatěžující stavbou, kterou bezesporu haly Goodman pro obec Zdiby a především okolní rodinnou zástavbu budou, ochrání. MÁME VÍRU!

TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook