STOP HALY GOODMAN ZDIBY

KONEC LHŮTY PRO VYJÁDŘENÍ


DĚKUJEME ZA PODPORU!

PETICE POKRAČUJE!


Dnešním dnem, 19.4.2017, vypršela lhůta k podání vyjádření ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Za Zdiby bylo podáno vyjádření 5 spolků, hromadné společné vyjádření podepsalo 760 lidí. Samostatné vyjádření podávala většina vlastníků v ul. J. Kámena a v ul. Vilová - tedy ti nejvíce dotčení.

Za samotnou obec Zdiby bylo podáno vyjádření, zpracované autorizovanou osobou.

Z dalších zdrojů víme o podání vyjádření řady spolků a některých okolních obcí, vzešla také řada individuálních elektronických vyjádření.

A co nás teď čeká?

Krajský úřad Středočeského kraje bude nyní vyhodnocovat všechna podaná vyjádření. Pokud neshledá nedostatky v dokumentaci, doručí do 40 dnů kompletní dokumentaci s připomínkami (i ze zjišťovacího řízení) posuzovateli k vypracování posudku, tj. nejpozději do 29.5.2017. Posuzovatele vybere příslušný úřad ze seznamu autorizovaných osob. Aby bylo zaručené opravdu nezávislé posuzování, posuzovatelem nesmí být osoba jakkoliv spojena s předcházející dokumentací nebo oznámením. Na zpracování posudku je vymezeno 60 dní, tj. do 31.7.2017 (lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů).

My jsme však přesvědčeni o tom, že nedostatky předložené Dokumentace jsou tak pádné a závažné, že Krajský úřad naše vyjádření a požadavky vyslyší, a následně rozhodne minimálně o celém přepracování Dokumentace předložené společností Goodman Czech Republic s.r.o. 

Stávající varianta záměru je navíc dle našeho názoru v přímém rozporu s platným územním plánem obce Zdiby, neboť nejde pouze o základní funkční označení plochy, ale i další podmínky a požadavky územního plánu. Proto tvrdíme, že v předloženém rozsahu nemůže být tento záměr v obci realizován!


Petice bude pokračovat dál.

AKTUÁLNĚ SE PŘIPRAVUJE ELEKTRONICKÁ VERZE

DĚKUJEME ZA PODPORU A POMOC!

DĚKUJEME ZA PODNĚTY, POSTŘEHY
A VEŠKEROU PRÁCI!


DĚKUJEME ODBORNÍKŮM ZA JEJICH POSUDKY A KONZULTACE.


TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook