STOP HALY GOODMAN ZDIBY

EIA - GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
přepracovaná 12/2017


http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Dokumentace EIA GOODMAN Zdiby - text.pdf

H0. SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE EIA.pdf

H1.1. Situace širších vztahu.pdf

H1.2. Situace zákres do ortofotomapy.pdf

H1.3. Situace snímek ÚP.pdf

H1.4. Situace zákres do KM.pdf

H1.5. Situace navrhovaná.pdf

H2. Autorizace zpracovatele dokumentace.pdf

H3.1. Dopravní studie - text.pdf

H3.2. Dopravní studie - přílohy.pdf

H4. Autorizované měření hluku.pdf

H5. Dopravní průzkum.pdf

H6. Rozptylová studie.pdf

H7.1 Akustická studie.pdf

H7.2 Akustická studie - přílohy.pdf

H8.1. Biologický průzkum.pdf

H8.2. Dendrologický průzkum.pdf

H9. Odnětí ze ZPF.pdf

H10. Posudek vlivu na krajinny ráz.pdf

H11. Posudek vlivu na veřejné zdraví - hluk.pdf

H12. Posudek na veřejné zdraví - chem. škodliviny.pdf

H13.1. Soulad s ÚP Zdiby (2016).pdf

H13.2. Vyjádření NPU.pdf

H13.3. Vyjádření MÚ Brandýs Památková péče.pdf

H14. Stanovisko Natura.pdf

H15. Doplňující HG Průzkum (vsakování).pdf

H16. Stanovisko zpracovatele HG Průzkumu k připomínkám.pdf

H17. Stanovisko NRL k hlukové synergii.pdf

H18. Vyjádření ČHMÚ k přepracované rozptylové studii.pdf

H19.1 Kompenzace vegetačními bariérami.pdf

H19.2 Kompenzace náhradou paliva.pdf

H20. Hydrogeologický průzkum podrobný.pdf

H21. Pedologický průzkum.pdf

H22. Mikrosimulace úpravy křižovatky.mp4


STALO SE V ROCE 2017


EIA - GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE - 2017

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

Dokumentace EIA GOODMAN Zdiby - text.pdf

H0. SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE EIA.pdf

H1.1. Situace širších vztahu.pdf

H1.2. Situace zákres do ortofotomapy.pdf

H1.3. Situace snímek ÚP.pdf

H1.4. Situace zákres do KM.pdf

H1.5. Situace navrhovaná.pdf

H2.1. Vizualizace areálu.pdf

H2.2. Vizualizace areálu.pdf

H2.3. Vizualizace areálu.pdf

H2.4. Vizualizace areálu.pdf

H3.1. Dopravní studie - text.pdf

H3.2. Dopravní studie - přílohy.pdf

H4. Autorizované měření hluku.pdf

H5. Dopravní průzkum.pdf

H6. Rozptylová studie.pdf

H7. Akustická studie.pdf

H8.1. Biologický průzkum.pdf

H8.2. Dendrologický průzkum.pdf

H9. Odnětí ze ZPF a Pedologický průzkum.pdf

H10. Posudek vlivu na krajinny ráz.pdf

H11. Posudek vlivu na veřejné zdraví - hluk.pdf

H12. Posudek na veřejné zdraví - chem. škodliviny.pdf

H13.1. Soulad s ÚP Zdiby (2016).pdf

H13.2. Soulad s ÚP Zdiby (2017).pdf

H14. Stanovisko Natura.pdf

H15. Autorizace zpracovatele dokumentace.pdf

H16. Hydrogeologický průzkum.pdf

H17. Studie PUDIS Odvodnění Přemysl. potoka.pdf

H18. Mikrosimulace úpravy křižovatky.mp4


ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO ÚŘADUSTALO SE V ROCE 2016


ROZHODNUTÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU


EIA - GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE - 2016

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1980

1980 doplnění informace - GOODMAN Zdiby LC - zahájení  zjišťovacího řízení.doc

1980 GOODMAN Zdiby LC - zahájení  zjišťovacího řízení.doc

A - Oznámení EIA GOODMAN Zdiby.pdf

H1-1 Situace širších vztahu.pdf

H1-2 Koordinační situace stavby.pdf

H1-3  Zákres do ortofotomapy.pdf

H1-4 Soulad s ÚP.pdf

H2 Vizualizace a zákresy.pdf

H3 Dopravní studie.pdf

H4 Rozptylová studie.pdf

H5 Akustická studie.pdf

H6-1 Biologické průzkumy.pdf

H6-2 Dendrologický průzkum.pdf

H7 Odnětí půdy ze ZPF.pdf

H8 Posudek vlivu na krajinny ráz.pdf

H9 Soulad s ÚP.pdf

H10 Stanovisko Natura.pdf

H11 Autorizace.pdf


TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook