STOP HALY GOODMAN ZDIBY

ZÁVĚREČNÉ UZAVŘENÍ TRANSPARENTNÍHO ÚČTU
Do 31. 8. 2021 mohou dárci zažádat (info@oszdiby.unas.cz) o poměrné vrácení poskytnutého finančního daru a tato část jim bude poukázána zpět.

Ti, kteří v dobrých skutcích chtějí pokračovat, svým zbývajícím podílem společně přispějí na Zdravotního klauna, který přináší radost dětem do nemocnic po celé zemi.   

JAK ŠEL DOBRÝ MUŽ KOLEM ANEB GOODMAN VE ZDIBECH

PŘEVZATO S LASKAVÝM DOVOLENÍM OBCE ZE ZDIBSKÉHO ZPRAVODAJE

Ano, naštěstí šel opravdu jen kolem. Nějakou dobu sice pobyl, ale pak zase kráčel na své pouti dál. Některým se i přesto (nebo právě proto?) vryl silně do vrásek v obličeji. 

Dne 15.08.2018 bylo na webu obce  Goodman zkrátka trochu klamal svým jménem. To, co rádoby v dobrém nabídl, by totiž většině obyvatel Zdib ani trošku nepřispělo k lepšímu. Spíš naopak. Trošku ironické jméno investora v takové souvislosti, že?  

>> více

RIZIKOVÉ PLOCHY V OBCI ZDIBY

S NAŠIMI NÁVHRY NA MINIMALIZACI RIZIK

„POLE GOODMAN“ plocha Z19 – vlastník pozemku AUTO PALACE PRAHA k.s.

Dne 15.08.2018 bylo na webu obce  zveřejněno oznámení místostarosty Ing. Žáčka, že obec Zdiby nyní může ve  Změně č.1 územního plánu (ÚP) Zdib nastavit koeficient zeleně u plochy Z19 (plocha, kde hrozí výstavba hal GOODMAN) na 40%, protože krátce před veřejným projednáním se oficiálně  změnil obvyklý koeficient zeleně, který byl v ČR brán ve výši 20%. Přestože uvedené odůvodnění je prokazatelně nepravdivé - pro průmyslové a logistické areály je v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) zakotven požadavek na 40% zeleně již 6 let (bod 191, písm.i)), lze takovýto vývoj situace považovat za pozitivní. 

>> více

Kolik je procent pravdy na příběhu o 40 % zeleně?
Dne 15.08.2018 ve 14:48 hodin byla na webových stránkách obce Zdiby zveřejněna vysvětlující zpráva Ing. Žáčka, místostarosty obce Zdiby, který zodpovídá za proces pořizování změny č. 1 územního plánu (ÚP) obce Zdiby. Ve své tiskové zprávě zdůvodňuje veřejností negativně přijímané rozhodnutí obce odmítnout návrh projektanta na min. 40% zeleně na ostře sledované ploše Z19 (místo, kde hrozí výstavba logistických hal Goodman) jako nesmyslný a požadovat snížení, ve výsledku na pouhých 20%, a to i přes názor dotčených orgánů státní správy (pozn. památkářů a ochrany ovzduší), která plně podporují vyšší uvedenou hodnotu a dokonce 40% zeleně podmiňují i svá souhlasná stanoviska.

>> více

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDIB SKONČILO FIASKEM - lidé se nevešli do místnosti určené pro veřejné projednání, stáli na chodbách, venku. Uvnitř bylo téměr 40 st. C, nebylo zajištěno ozvučení. Mnoho lidí si stěžovalo na neúnosnost podmínek v jednací místnosti. Stáli ve vedru a mačkali se jeden na druhého. Z chodby se ozývaly hlasy o tom, že lidé neslyší, co se v jednací místnosti děje. Vedení obce ani výkonného pořizovatele to však nezajímalo. Po hodině utrpení ukončili setkání nikoliv na žádost téměř všech přítomných občanů, nýbrž s tím, že nemohli podat odborný výklad a že tímto považují věc za projednanou. TAKOVÝ POSTUP JE VŠAK JEDNOZNAČNĚ NEZÁKONNÝ. VEŘEJNOSTI NEBYLO UMOŽNĚNO SE VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZÚČASTNIT - NEBYLY ZAJIŠTĚNY DOSTATEČNĚ VELKÉ PROSTORY, KAM BY SE VŠICHNI ZÁJEMCI O VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VEŠLI..... O PODMÍNKÁCH, KTERÉ HRANIČILY S RIZIKEM SE ZDRAVÍM LIDÍ ANI NEMLUVĚ... Srdečně děkujeme za účast všem, kteří se zúčastnili a tato muka vydrželi a přežili....:-)

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ
veřejné projednání úprav návrhu změny č. 1 ÚP obce Zdiby 9. 8. 2018 v 16:00 hodin ve Společenském domě ve Veltěži

>> více

JAK TO POKRAČUJE S KAUZOU GOODMAN
Vážení spoluobčané! Uběhlo již několik měsíců od doby, kdy jsme se v lednu tohoto roku společně s vámi vyjadřovali k třetí předložené verzi dokumentace k záměru Goodman Zdiby Logistics Centre. Rádi bychom vás proto stručně informovali o dalších krocích a vývoji této záležitosti.

>> více

Chcete vědět, jak probíhá veřejné projednání?
Přečtěte si tento článek:

https://www.libeznice.cz/verejne-projednani-eia-pro-letiste-vodochody-zazitek-pro-otrle

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE se bude konat dne 31.1.2018 od 16:30 hodin v Sokolovně ve Veltěži (pozn. místní část obce Zdiby)

>> více

11.1.2018 SPLNĚNO, PODÁNO! … Ve čtvrtek, 11.1.2018 jsme podali připomínky k přepracované dokumentaci EIA. Paní v podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje nás překvapila tím, že nás uvítala otázkou: Zase Goodman??! :-)

>> více

8.1.2018 Rada Středočeského kraje vydala odmítavé stanovisko k přepracované dokumentaci EIA na záměr hal Goodman.

5.1.2018 Zdiby bojují proti obřím halám
Obrovský skladový areál plánuje investor u obce Zdiby nedaleko Prahy. Proti zaplevelení životního prostředí dalšími nevzhlednými halami a s nimi související kamionovou dopravou bojují místní obyvatelé i radnice.

>> více

GOODMAN JE ZPĚT!!!

Přepracovaná dokumentace, kterou předložil investor KÚ Stř. kraje, měla být zásadně doplněná s ohledem na ochranu životního prostředí.

NESTALO SE TAK. 

Stále nám hrozí nárůst dopravy i znehodnocení krajiny obce Zdiby!

 

NECHCEME, ABY NAŠE OBEC BYLA DÁLE DEVASTOVÁNA.

Přijďte i Vy vyjádřit své NE!!

>> více

6.12.2017 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace k záměru GOODMAN ZDIBY LOGISTICS CENTRE
Celkem cca 1000 stran textu a pouhých 30 dnů (do 11.ledna 2018) na podání vyjádření.

EIA - ANEB KRÁTKÉ ZAMYŠLENÍ NAD ZPŮSOBEM POSUZOVÁNÍ VLIVŮ STAVEB NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ U NÁS!

V ČR si jen hrajeme na posuzování vlivů na životní prostředí. Ve skutečnosti je to jen formalita, konstatují se hlukové nadlimity, konstatují se nadlimitní imise, naše hluková vyhláška posuzuje zdroje hluku samostatně, nesčítá je...   >> více

Je nebo není záměr Goodman v rozporu s platným územním plánem obce Zdiby?
Podle nás jednoznačně ANO.


Byli jsme osloveni jednou obyvatelkou Zdib s dotazem, jak že to vlastně je? Je tedy ten záměr Goodman v souladu s územním plánem nebo není? Tak zkusíme odpovědět…..   >> více

Sepsali jsme za vás vyjádření podané sdružením VIZE 21  >> více

Díky vaší finanční pomoci bylo vypracováno a podáno vyjádření za Občanské sdružení Zdiby, z.s. a spolek Otevřeno O106, z.s.
>> více

Krajský úřad odpověděl na zaslanou petici
>> více

Vážení přátelé, občané obce Zdiby, spolky, naši podporovatelé.

S radostí vás chci informovat o tom, že v tomto kole Goodman nedostal zelenou! Dnes rozhodl Krajský úřad Středočeského kraje, že se dokumentace k záměru Goodman vrací k přepracování.
>> více

8.5.2017 byla spuštěna elektronická petice "Stop halám Goodman ve Zdibech"
Tato petice volně navazuje na předchozí a prozatím je časově neomezena. Svým podpisem můžete vyjádřit svůj nesouhlas s výstavbou zámětu Goodman Logistics Centre. NEZAPOMEŇTE PROSÍM POTVRDIT VÁŠ HLAS PŘES ODKAZ V EMAILU ZASLANÉM PORTÁLEM E-PETICE.CZ, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NENÍ HLAS PLATNÝ!!! >> více

Co se dělo v minulých týdnech?
Dne 20.3.2017 byla zveřejněna Dokumentace (cca 1000 stran) k záměru výstavby logistických a výrobních hal Goodman v obci Zdiby a bylo třeba do 19.4.2017 podat k této Dokumentaci vyjádření. >> více

Jak probíhá proces EIA?
Schéma povolovacího procesu záměrů v ČR – stav od 1.4.2015  >> více
V jaké fázi procesu EIA se nyní nacházíme se záměrem Goodman? 
>> více

Podání na KÚ 19.4.2017
Na Krajský úřad Středočeského kraje bylo podáno vyjádření k záměru.
Petice pokračuje a je možnost ji stále podepsat. Připravuje se elektronická verze.  >> více

Reportáž v České televizi 12.4.2017
Česká televize natočila a odvysílala reportáž zabývající se záměrem výstavby hal.  >> více

Zasedání zastupitelstva ze dne 11.4.2017
Zastupitelstvo obce Zdiby sešlo v počtu deseti, omluven místostarosta Jurkeník a v konstruktivní atmosféře došlo jednomyslně ke stanovisku, které bude obec vydávat k dokumentaci EIA. Kromě zastupitelů byla přítomna i Ing. Blažíčková, která bude toto stanovisko zpracovávat. >> více

Ve dnech 4. a 6. dubna 2017 provedli naši dobrovolníci z řad občanů na ulici Pražská, v místě kde firma Goodman plánuje nájezd a výjezd z areálu, sčítání dopravy v době ranní a odpolední špičky. Rozdíly oproti hodnotám dopravního průzkumu provedeného fakultou dopravy ČVUT z minulého roku jsou značné, dosahují v ranní špičce 67% nárůstu celkové dopravy se skoro čtyřnásobným navýšením počtu těžkých nákladních automobilů! >> více

3.4.2017 
Dnešního dne jsme pro vás otevřeli čtyři podpisová místa k podpisu těchto dokumentů >> více

Dne 3.4.2017 se ve schránkách některých obyvatel Zdib objevil velmi ekologicky podnětný a celkově dojemný dopis, kde je občanům vysvětleno, jak se nám život v obci realizací záměru zkvalitní a zlepší, že pro nás žádné ohrožení nepředstavuje, a to vše s dovětkem, jak na srdci investora leží blaho celé obce. Zbývá dodat jen to, že...

Dne 30.3.2017
Bylo vyvěšeno oznámení o konání zasedání zastupitelstva dne 11.4.2017 od 17 hodin v Sokolovně ve Veltěži.
>> více

Informační kampaň

V současné době probíhá informační kampaň mezi občany pomocí letáků do schránek a plakátů na nástěnkách. Podařilo se nám rozšířit informační kampaň i do okolních obcí s pomocí tamních vedení.

Nastal DEN "D."

Společnost Goodman vložila do systému Cenia další dokumentace, na které můžeme resp. MUSÍME reagovat nejpozději do 19.4.2017. Bude to náročné. Jedná se cca. o 1500 stran textu a to samozřejmě textu odborného.

více zde


TOPlist  |  Tvorba webových stránek na WebSnadno.cz  |  Created by RS  |  stophaly.nazory.czSledujte náš Facebook